Võilaid

Ratsamatk noorhobuste karjamaale


Kestvus: 5 tundi ratsutamist + piknik
Puhkepaus: Piknik
Matka kirjeldus: Matka algus kell 10:00 Tihuse Houbturismi talust. Hobustega jalutatakse läbi veesilma ja laiule jõudes tervitatakse noorhobuste karja. Matka esimeses pooles ratsutatakse ca 3-3,5 tundi. Piknik ca 1,5 – 2 tundi toimub Esimese Maailmasõja agsete patareide all. Seejärel saduldatakse hobused ja ratsutatakse Tihusele 1,5-2 tundi. Vahepeal möödutakse Kuivastu mõisa varemetest. Matkalt jõutakse tagasi u kell 17:00-18:00.
VÕILAID: Võilaiul elab vabana noorhobuste kari. Aeg-ajalt hoitakse seal ka lehmi ja lambaid. Loomad karjatamine loob ideaalsed elutingimused Euroopas väga ohustatud linnuliigile, kel nimeks niidurüdi. Eestis on neid linde 140 paari.