Lehtmetsa moaljakivi

Lehtmetsa hiieauk on pühapaik , kuhu inimene võis tulla oma mõtetes selgust saama, loodusjõududelt nõu küsima. Hiieaugu väeväli on tasakaalustav ja lõõgastav.

Siinse moaljakivi muudab eriliseks lohuservadel terendav haruldane punane samblik, mis ei ilmu igal aastal ja mida muhulased ei tea mujal.

Kivi juures tajume loodusjõudude valmisolekut inimese muresid leevendada, kui alateadvuses selleks valmis ollakse.

Möödunud sajand tõi moaljakiviriitusse muudatusi. Haiget kohta muljuti väekandjatega kodus. Seejärel pesti haiget kehaosa riitusega väestatud vihmaveega ja väekandjad, nagu näiteks viljapead, süsi, sool ja hobuserauanaelad  või hõbedakaabe valati koos veega kivi serva alla .Anumat, millega vesi toodi, ei tohtinud koju tagasi viia, sest siis oleks haiguse koju tagasi viinud. Hiiest ei tohi kaasa võtta maasikat, lilleõit, lehte, oksakest või ükskõik mida. Hiiest ei saa mööduda andi andmata.